Home » Uncategorized » Het boek over Salomo is uit

Het boek over Salomo is uit

Salomo 001Met genoegen kan ik meedelen dat als vrucht van mijn studieverlof en studie te Jeruzalem thans verschenen is:

Salomo – koning in het licht van de Tora | G.A. Trouwborst | ISBN 9789082084757 | Paperback | 190 pag. | 15,5 x 24 cm | € 14,95

Het betreft een bijbelstudie bij het leven van de legendarische koning Salomo, en biedt op toegankelijke wijze inzicht in een nieuwe manier van bijbellezen, waarbij blijkt dat in de Bijbel verhalen onderling met elkaar verbonden zijn. In het geval van Salomo spelen de verhalen van Jozef (de beroemde onderkoning van Egypte) een belangrijke rol. Doordat de verhalen onderling naar elkaar verwijzen, ontstaat er een verdiepte uitleg bij de tekst.

Zo neemt dit boek de lezer stap voor stap mee in deze verrijkende manier van het lezen van de geschiedenissen van Salomo (1 Koningen 1-11), waarin belangrijke boodschappen verborgen liggen.

Het boek is verschenen bij www.sifron.nl (zie hier ook voor een inkijkexemplaar). Daar is het tevens bestelbaar (geen portokosten). Inmiddels ligt het in de Nieuwleusense boekhandels ‘The Readshop” (Grote Markt) en ”De Blijde Boodschap” (Burg. Backxlaan); bij de boekhandel verkrijgbaar.