Home » Uncategorized » Bemoedigende brieven van scriba PKN

Bemoedigende brieven van scriba PKN

pknlogoDr. Arjan Plaisier, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, heeft de afgelopen periode zeven brieven over het ambt verstuurd naar de verschillende groepen mensen die dit betreft. Vandaag ontvingen ook wij als predikanten een brief. Ik vond het een herkenbaar en bemoedigend schrijven. Zelf herken ik me goed in de omschrijving van het ambt van predikant, met name wat betreft de kern van het ‘bescheiden maar beslist’ zijn van dienaar van het Woord (leraar, uitlegger van de Bijbel) en het zijn van pastor (herder, het met mensen optrekken op hun levensweg, in Gods licht). Ook de waarde van het blijven bij de Bron, in bijbelstudie en gebed, herken ik, en is altijd weer een bron van vreugde en rust in het werk. Graag ga ik zo, bemoedigd door deze brief, die me stil liet staan bij de waarde van waar ik dagelijks mee bezig ben, verder. O ja, nog één ding: in de brief klinkt ook tussen de regels door een mogelijk scenario dat de dominee ‘voorbij gaat’. Ook al ben ik als predikant een ‘goedgelovig’ mens, en herken ik wel degelijk dat het predikantschap minder vanzelfsprekend is dan vroeger, hier ‘geloof’ ik toch echt niets van. Daar is het werk veel te kostbaar en mooi voor!

Geef een reactie