Home » Uncategorized » Dorpsbongerd Ni’jluusn – fruithof met bijbelse trekken

Dorpsbongerd Ni’jluusn – fruithof met bijbelse trekken

Zoals u hier kunt lezen, is op zaterdag 23 april jl. de ‘Dorpsbongerd Ni’jluusn‘ door onze burgemeester, Erica van Lente, geopend.
Zij voegde de 117e boom toe aan de boomgaard die reeds 116 exemplaren rijk was.

Als rechtgeaarde getogen Betuwenaar doet mij deze rijkdom aan fruitbomen natuurlijk enorm goed.
Een prachtig initiatief, de moeite meer dan waard om te bezoeken.
Nu al is het heerlijk wandelen tussen de bloesemende fruitbomen, die bovendien nagenoeg allemaal verschillend zijn qua ras.

Een bord op een van de percelen geeft aan welke soorten het allemaal betreft, en ook aardige bordjes aan de bomen zelf laten zien met welk type boom (en later hopelijk ook: fruit) men van doen heeft. Waaronder vele -mij althans- onbekende:

De toelichting bij een van de delen van de bongerd.

Wat het fruit betreft, doet de Dorpsbongerd zijn naam eer aan.
Dit is namelijk voor alle liefhebbers gelijkelijk bedoeld: om er een heerlijk vruchtje te plukken, te zijner tijd.

En daarmee – en hier spreekt de predikant – heeft deze dorpsbongerd ook bijbelse trekken.
De enorme diversiteit aan heerlijk fruit, waar ieder van mag meegenieten doet immers denken aan de Hof van Eden.
Daarin mochten immers ook alle mensen delen.
Daar mocht van iedere boom gegeten worden.

Hoewel… íedere boom?
Eentje niet, zoals we weten.

Híer, in onze Dorpsbongerd, hebben we – hoe ik ook speurde – een dergelijke boom echter níet kunnen ontdekken.

Hoewel… in de toelichting (zie de video hieronder) horen we dat het plukken uiteraard ook weer niet onbegrensd kan geschieden.
We genieten, maar houden als het goed is ook rekening met de ander.
Net als die ene boom van vroeger een grens aangaf.

De Dorpsbongerd als mooie oefenplaats, een proeftuin:
voor het samen genieten van de schepping en wat daar groeit,
én samen delen.

Wat ons in ieder geval kan helpen, is dat hier geen slang rondschuifelt.
Wél zag ik – meer dan eens – een lam!


Dan zou het ons in Ni’jluusn toch hopelijk moeten lukken!

Dat er maar veel goede vruchten geplukt mogen worden van dit prachtige meervoudige initiatief!