Home » Uncategorized » De prachtige uitgave van de Tanach

De prachtige uitgave van de Tanach

Een Bijbeluitgave die ik zeer waardeer is de in 2007 uitgegeven Tanach.

De Tanach (afkorting voor: Tora, Neviïm en Chetuviem, oftewel: Tora, Profeten en Geschriften) betreft een Bijbeluitgave van het Eerste of Oude Testament, geënt op zowel het Hebreeuws als op de Nieuwe Bijbel Vertaling (2004), waarbij de tekst telkens in twee kolommen is weergegeven: eerst het Hebreeuws, en daarnaast de vertaling in het Nederlands (men dient in deze Bijbel van rechts naar links te kijken en bladeren):

Doordat ook de Hebreeuwse tekst in kolommen is afgedrukt (en niet op een volle bladzijde), is het uitnodigender en overzichtelijker voor de lezer om de tekst te lezen. Men verdwaalt minder snel in een brij van letters. Ook vallen zo Leitworte (terugkerende, thematische woorden of woordspelletjes) sneller op.

Het unieke aan deze uitgave is dat het een samenwerking betreft tussen het Nederlands Bijbel Genootschap en de joodse Stichting Sja’ar. Deze Bijbel is dan ook geschikt voor gebruik zowel door christenen, als in de joodse liturgie.
Een aardig ‘detail’ dat hiernaar verwijst, wordt gevormd door het schutblad, waarvan het ontwerp verwijst naar de joodse gebedsmantel. Net als een joodse gelovige zich bij het bidden in deze mantel hult, is de Bijbel daarin gehuld:

Bijbellezen is immers niet alleen een zaak van het hoofd, maar vooral ook van het hart, en wil ons in verbinding brengen met de Here God, wiens Naam in deze Bijbel is vertaald met ‘EEUWIGE’, omdat Hij er altijd is, zoals zijn Naam, die een afleiding vormt van het werkwoord ‘zijn’, uitdrukt: ‘Ik zal zijn die Ik zijn zal’.