Home » Uncategorized » Wat is waarheid?

Wat is waarheid?

Toen ik, tot diep in de nacht, het ontluisterende debat op het Binnenhof rond ‘functie elders’ volgde, realiseerde ik me opeens met een zekere schok dat dit alles plaatsvond in de nacht van Witte Donderdag op Goede Vrijdag. Zonder uiteraard al te zeer te willen en kunnen vergelijken, drongen zich (niet op inhoud of persoon dus, maar qua proces) toch overeenkomsten aan me op: het intensieve ondervragen en onderzoeken, tot diep in de nacht.
Daarover lezen we ook in het lijdensevangelie, hoe diep in de nacht het proces rond Jezus zich afspeelde. Nogmaals: een heel ander soort proces.
Maar wel een proces, waarbij op een gegeven moment politicus Pilatus de vraag stelt:
Wat is waarheid?‘ (Joh.18:38).
Een vraag met een zeer cynische lading. Want even daarvoor had Jezus over de waarheid gesproken. Waarbij dat voor Hem een begrip was dat alle respect verdient, en dat centraal hoort te staan.
Waarbij ‘waarheid’ meer is dan dat iets ‘klopt met hoe het is’ (al zou alleen dat al prachtig zijn). Waarheid: het heeft bij Jezus ook alles te maken met waarachtigheid, betrouwbaarheid, zuiverheid.
Pontius Pilatus, door de wol geverfd, stelt vervolgens die zo cynische vraag: waar ligt nu werkelijk de waarheid? Is die er eigenlijk wel?
Inderdaad, denk je dan – alles van gisteren en vannacht gevolgd hebbend – waar vind je nog waarheid en betrouwbaarheid? Als er één ding duidelijk werd is het dit: hoe ontluisterend het er blijkbaar aan toe kan gaan tussen ons mensen. Zeker daar waar macht of eigenbelang in het geding is, moet de waarheid als eerste wijken. Zo is het blijkbaar bij ons mensen.
Het debat op ons Binnenhof legde dit op zeer pijnlijke en beschamende wijze bloot. Want: volksvertegenwoordigers en politici die het op dit vlak aangaat – vertegenwoordigen zij niet ook op dit punt gewoon ‘ons’…?

Vandaag zijn de camera’s op het Binnenhof hopelijk uit. Laten we de lens op Goede Vrijdag maar richten op dat andere binnenhof, bij Pilatus.
Daar stond, Gode zij dank, die Ene, bij Wie de Waarheid veilig bleek.
Jezus, die de Waarheid in al zijn goedheid belichaamde.
Laten we Hem vandaag volgen op zijn weg.
Want Zíjn waarheid is een lichtend spoor geworden, in een wereld waar die vaak zo ver te zoeken is.

En daarom blijven we toch hopen en bidden dat, al is het met vallen en opstaan, ook ons Binnenhof (en de binnenhof van ons eigen hart en leven niet minder) een plek wordt of blijft waar gezocht blijft worden om uit de waarheid te leven.
Wat mij betreft in diepe verbondenheid met Hem die dit woord niet op cynische wijze naast zich neerlegde, maar met een hoofdletter ‘W’ schreef. Tot aan zijn laatste snik.