Home » Uncategorized » Het tragische einde van Sint Jón

Het tragische einde van Sint Jón

Toen ik deze IJslandse postzegel zag, dacht ik eerst: ‘Hé, Sinterklaas!’, en u waarschijnlijk ook. Ook al is de gelijkenis groot, het blijkt echter te gaan om een andere bisschop: de van 1484-1550 geleefd hebbende IJslandse bisschop Jón Arason. Deze geestelijke leefde en stierf tijdens de roerige tijden van de Reformatie. Hij stierf de gewelddadige dood van de onthoofding (net als zijn bijbelse naamgenoot Johannes de Doper). Dit bepaalt ons overigens ook hier bij de grote tragiek van de gewelddadigheden tussen christenen onderling die toen plaatshad.
Meer over Jón Arason leest u hier.

Bisschop Jón Arason is mede bekend geworden om zijn gedichten. Want die heeft hij de IJslanders er vele nagelaten.
En daarmee zijn we toch ook weer bij onze eigen pakjesavond van 5 december, aan de vooravond van de 6e december, de verjaardag van de heilige Nicolaas van Myra.
Ook nu zal er menig gedicht ten gehore worden gebracht.
En dat verbindt beide ‘Sinten’ toch maar mooi.