Home » Uncategorized » Wetten zijn leuk!

Wetten zijn leuk!

En zo is het.

Met deze – ik geef toe: licht-populistische – titel tracht ik u te lokken tot mijn overdenking van een mooie zinsnede van Jan Terlouw bij onze vrijheid en, niet te vergeten, de schrijver van het boek Exodus.
Oftewel: de preek van hedenmorgen bij Exodus 19: 1-8, handelende over onze vrijheid en wetten. Wat hebben die met elkaar te maken?

En de preek van zondagavond, over het vervolg (Exodus 19: 9-25) met als thema ”Gods heiligheid” vindt u hier ook.