Home » Uncategorized » Het boek

Het boek

Het ogenblik

De stille kast bevat
de vele boeken
geduldig
wachtend
op ‘t ogenblik

de blik van ogen rustend op
de letters van hun achterzijde.

Enkel die zijde tonen zij;
de mens hun rug toekerend
hun wezen bovendien bedekt
onder de cover.

Hetgeen geschreven is
geeft zich niet zomaar prijs.

Als echter op een goed moment,
een oog getroffen
door de teksten op de rug
een hand de cover openend
het boek ont-dekt

dan geeft het zich
tot in de kern
van zijn bestaan
vervat in letters en woorden.

Eenmaal liefdevol geopend
laat het zich kennen.


De avond

Roerloos stonden de boeken in de kast.
De meesten van hen waren die avond
niet in beweging gebracht;
geen bladzijde had bewogen,
geen letter was gelezen.

En toch was alles daar:
kennis van commentaren,
rijkdom der romans
en allerlei gedachten en gedichten.

Die werelden
waren alle aanwezig
al waren ze nu gesloten.

Hij, die op die avond
in zijn kamer zat
overwoog hoe bijzonder het was:
om zomaar meegenomen te worden
in al die werelden,
die zich op slechts enkele tientallen
meters hout verzameld hadden.

Hoeveel was daar niet samengebald
bedacht
gevoeld
gedeeld.

Vol verwondering keek hij
naar die stille boekenkast
die zwijgend
boekdelen sprak.


Gekend

Te midden van die vele boeken in de kast
één heel bijzonder exemplaar
waar het geschied is:

ontdekt
ter hand genomen
geopend en
bemind te zijn.

Die dichter had het zélf ervaren:
‘t oog van de Ander
dat hem gevonden
en geopend had.

Al was de rug Hem toegekeerd
voor Hem was hij een open boek.

De Ander
die hem kende
die al zijn woorden wist
zelfs die nog niet gezegd
of opgeschreven waren.

Die hem
omvattend met zijn hand
en dragend naar zijn hemelsblauw bureau
volledig opende

behoedzaam bladerend
lezend zijn levensboek
met een genadig’ ogenblik.

Neem en lees: Psalm 139: 1-10 en 16