Home » Uncategorized » Mijn exegese bij: Israëlzondag 2018 – Trouw tot in eeuwigheid?

Mijn exegese bij: Israëlzondag 2018 – Trouw tot in eeuwigheid?

Op 7 oktober houdt de Protestantse Kerk weer haar jaarlijkse Israëlzondag, om bewust stil te staan bij datgene wat eigenlijk altijd aan de orde is: de onopgeefbare verbondenheid van de kerk met Israël.

Dit jaar was mij vanuit de Classicale Commissie Kerk en Israël in Overijssel en Flevoland gevraagd om de exegese (uitleg) te verzorgen voor de teksten die die zondag aan de orde zijn: Markus 10: 1-16 en de daarin aangehaalde teksten uit Genesis 1:27, 2:24 en Deuteronomium 4.

Samen met collegae en andere hiervoor uitgenodigde belangstellenden wordt deze exegese doorgenomen op maandag 17 september te Ommen.

Maar ook heb ik mijn exegese hier geplaatst, voor iedere belangstellende in pdf te downloaden, in de hoop dat u er wellicht iets aan hebt.

Wij wensen elkaar een vreugdevolle en gezegende Israëlzondag!