Home » Uncategorized » Oer-reflex

Oer-reflex

De afgelopen week heeft voor mij opnieuw aangetoond dat de wereld een oer-reflex maar moeilijk kan bedwingen.
Het inmiddels klassieke schema verloopt dan vaak als volgt:

A. Er is sprake van geweld tussen Israël en de Palestijnen.

B. Daarbij vallen slachtoffers aan Palestijnse zijde.

C. Vele media verdringen elkaar in de verontwaardigde berichtgeving hierover.

D. Daarbij wordt met de vinger eenduidig richting Israël gewezen als schuldige.

E. Als het stof is neergedaald, en de berichtgeving evenwichtiger (en eerlijker) wordt, en blijkt dat Israël zich helemaal niet zo ‘misdragen’ heeft als werd gemeend…

F. … blijft het veelal oorverdovend stil.

Dit vind ik een uitermate ergerlijke zaak. Want Israëls goede naam heeft dan opnieuw, en veelal onnodig, een deuk opgelopen.
Het toont mijns inziens aan dat wij nog lang niet vrij zijn van een heel diepe oer-reflex, waarin het blijkbaar nog steeds heel gemakkelijk (en misschien zelfs aantrekkelijk, gezien de wijze waarop verslag gedaan wordt, waarbij niet geleerd is van vergelijkbare situaties uit het verleden?) is om Israëls goede naam naar beneden te halen.
En waarom zitten nu de journaals en actualiteitenprogramma’s niet vól met correcties?

Immers: het merendeel van de gedode Palestijnen bij Gaza bleek uit Hamas-strijders te bestaan.
Hamas heeft het nota bene zelf toegegeven.
Bovendien is vanuit deze terreurorganisatie eveneens openlijk gesteld dat de demonstraties helemaal niet vreedzaam waren.

Waarom hoor ik hier – in vredesnaam – amper of niets over in de media?

Mij bekruipt zo langzamerhand meer en meer een zeer akelig gevoel.

Bij die ene uitgestoken vinger naar Israël, wijzen er nog altijd drie naar onszelf…

Misschien goed om nu eindelijk eens onze eígen attitude onder de loep te nemen.

Gelukkig lijkt de Volkskrant, die eerder een afgrijselijke en weerzinwekkende cartoon publiceerde, nu enigszins op zijn schreden teruggekeerd, met het plaatsen van dit artikel op zijn opiniepagina (d.d. 19 mei 2018).

Wie zich ook eens van andere zijde wil laten informeren, leze bijvoorbeeld:

Doden Gaza merendeels leden Hamas

En voor wie meent dat er binnen Israël niet geworsteld wordt met het vormgeven van medemenselijkheid, late zijn vingertje zakken en klikke de volgende link eens aan:

De morele uitdaging van Gaza