Twee reakties n.a.v. ‘God in Nederland’

god_in_nederland_19662015_isbn_9789025905248_1_1455771819
Het rapport ‘God in Nederland – 1966-2015′ is inmiddels veelbesproken. In de veelheid van geluiden vielen mij twee stemmen op, die het zeker waard zijn gehoord te worden. Allereerst die van dr. Arjan Plaisier, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland. Vervolgens een raak artikel uit de Volkskrant...
Continue reading »

Paasmeditatie: De Tabernakel als Paastent

tabernakel
Op weg naar Pasen is er in onze Hervormde gemeente te Nieuwleusen gelezen en gepreekt uit de Hebreeënbrief. Gaandeweg begonnen mij verbanden op te vallen tussen de tabernakel en het feest van Pesach/Pasen. De huidige synagoges en kerken weerspiegelen in hun interieur en kernactiviteit de kern hiervan nog...
Continue reading »

Dóórtellen na Pasen!

scannen0006
In een serie van twee artikelen in het blad ‘Woord & Dienst’ (Opiniërend magazine voor Protestants Nederland, jg. 65, nr.3 (maart) en 5 (mei) 2016, p.30/31) pleit ik er in de artikelen genaamd ‘Uitgeteld na 40 dagen?‘ voor om, wanneer de veertigdagentijd ten einde is, niet op te...
Continue reading »

Postuum verschenen boek Henk Vreekamp: Het jaar van Vivaldi

scannen0001
Vandaag werd tijdens het slot van de uitvaartdienst van de op 29 februari jl. plotseling overleden theoloog, oud-predikant en schrijver dr. Henk Vreekamp, postuum diens laatste werk gepresenteerd: Het jaar van Vivaldi – hemel en aarde in onze seizoenen. Een indrukwekkende gebeurtenis. Dit boek handelt, zoals de titel...
Continue reading »

Bijbelleesgroep voor geïnteresseerden

scannen0003
De Bijbel lezen: wie komt er nog echt aan toe? Het boek raakt vaak verdrongen achter een volle agenda, of andere media. Toch is Bijbellezen lonend. Wie de moeite neemt om zich er met regelmaat in te verdiepen raakt meer en meer thuis in dit prachtige boek, dat...
Continue reading »

Unieke maankalender niet loslaten

maan
Van de hand van dr. H. Vreekamp verscheen een zeer lezenswaardig artikel, betreffende de discussie of Pasen al dan niet op een vaste datum moet worden gevierd. Mij dunkt dat zijn argumentatie helder aantoont dat een vaste Paasdatum niet denkbaar zou moeten zijn. Lees hier het artikel, dat...
Continue reading »

Midwinterhoorn – de Sallandse sjofar

DSC_0647
Vandaag, nieuwjaarsdag, legde ik tijdens een wandeling deze midwinterhoornblazer vast, temidden van het prachtige landschap van de Lemelerberg (Ov.). Het geluid droeg ver en klonk prachtig helder. Achter de mist viel, dankzij het heuvelachtige landschap, zelfs een echo waar te nemen van de indringende klanken van het oeroude...
Continue reading »

Dubbele recensie bij mijn Genesisdagboek en Salomostudie

scannen0001
In het Protestantse kwartaalblad Kerk & Israël Onderweg (Jg.17, no.2, dec. 2015), is een dubbele recensie verschenen van de hand van redactielid Kees Schakel, waarin hij twee van mijn boeken bespreekt: Genesis – een bijbels dagboek en Salomo – koning in het licht van de Tora. De recensie...
Continue reading »

Verborgen bronnen

verborgenbronnen
Emeritus-predikant Peter Schormans (Protestantse Kerk in Nederland) heeft een website ontwikkeld, waarop o.a. allerlei gebedsteksten, preken, meditaties te raadplegen zijn. Ook biedt de site informatie over de Russische schrijver Dostojevski (1821-1881). Regelmatig verschijnen ook nieuwe boeiende meditaties, zoals die over aartsvader Jakob. Door hier te klikken bezoekt u...
Continue reading »

Onderzoek naar Joodse orgelcultuur door Matthias Havinga

index
Matthias Havinga, assistent-hoofdvakdocent Orgel aan het Conservatorium te Amsterdam en organist van de Koepelkerk (en per 1 januari organist van de Oude Kerk) aldaar, heeft in 2008 een boeiend onderzoek gedaan naar Joodse orgelcultuur in Nederland. De resultaten van dit onderzoek zijn beschreven in een pdf-document, dat u...
Continue reading »