Home » Uncategorized » Israëls opties op de Westbank

Israëls opties op de Westbank

westbank_art_png-210x300Het CIDI (Centrum Informatie en Documentatie Israël) heeft een boeiende (gratis te downloaden) brochure uitgegeven.
Het betreft een vertaling van een door Yaakov Amidror geschreven beknopte studie naar de opties voor Israël aangaande de vraag: hoe om te gaan met de Westbank?
Yaakov Amidror was eerder werkzaam als veiligheidsadviseur voor de Israëlische overheid, en generaal-majoor van het Israëlische leger.
In deze brochure beschrijft hij niet zijn eigen mening, maar brengt hij de verschillende kanten van het mogelijke omgaan met de problematiek op zeer informatieve wijze in beeld.
Daarbij laat hij zien dat het vinden van een oplossing verre van eenvoudig is, gezien de vele factoren die een rol spelen.

Wat de brochure daarmee helder aantoont, is dat in ieder geval Israël niet zomaar de schuld in de schoenen geschoven kan worden voor de ontstane situatie.
Integendeel, de positie waarin ook Israël zich bevindt is bepaald niet gemakkelijk of wenselijk. Hoe hiermee om te gaan weet de auteur uiteindelijk ook niet goed. Een weg die hij wijst is om in ieder geval waar dit mogelijk en verstandig is de contacten naar elkaar open te houden.

U leest de brochure hier.