Home » Uncategorized » Schandelijke voortzetting UNESCO-lijn

Schandelijke voortzetting UNESCO-lijn

hebronHet woord ‘schandelijk’ gebruik ik niet snel. Het lijkt me echter volledig van toepassing op de recente gang van zaken.
Nadat alweer enige tijd geleden de UNESCO bij het spreken over Jeruzalem als werelderfgoed de Joodse geschiedenis en identiteit van deze stad volledig negeerde, gebeurt zulks opnieuw rond Hebron.

Meer hierover leest u hier in een artikel in het Reformatorisch Dagblad.

Meer en meer worden de woorden van de voormalig VN-secretaris Ban Ki Moon onderstreept, die aangaf dat de VN in haar huidige vorm zich op disproportionele wijze richt tegen Israël. De aansturing daarbij vindt plaats door een kartel landen, dat Israël vijandig gezind is en diens bestaansrecht aanvecht.

Deze groep landen heeft er alle belang bij dat iedere relatie van het Joodse volk met het land wordt genegeerd.

Het is daarom geen toeval dat na Jeruzalem nu Hebron aan de beurt is.
Hebron: daar was David 7 jaar koning, voordat hij daarna zijn koningschap vestigde te Jeruzalem, waar hij de overige 33 jaar regeerde.

Hebron: daar is het graf van Israëls aartsvaders.
De complete gang van zaken rond de rechtmatige koop door Abraham is ons gedetailleerd overgeleverd in Genesis 23 (lees met name vers 17 en 18).

Een organisatie die in haar spreken over deze plaats als ‘erfgoed’ deze overduidelijk aanwijsbare lijnen met betrekking tot Abrahams Joodse cq. Israëlische nakomelingen volstrekt negeert (en hen dus deze plaats als erfgoed in feite ontzegt), valt als zodanig moeilijk langer serieus te nemen.

Terecht zijn hierover recent uiterst bezorgde kamervragen gesteld.

Naar ik aanneem zal hiertegen de (Wereld)Raad van Kerken in protest komen. Van onze Protestantse Kerk valt dit toch in ieder geval te verwachten, gezien Artikel  I-7 van de Protestantse Kerkorde, dat helder aangeeft dat de kerk geroepen is gestalte te geven aan haar onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël. Wanneer dit volk zo diep genegeerd wordt in zijn historie en identiteit door een gezaghebbend instituut als de UNESCO, dient hier dan niet vanuit solidariteit protest tegen aangetekend te worden?