Home » Uncategorized » De waarde van Psalmen

De waarde van Psalmen

harpVandaag is het Hervormingsdag. Tijdens de Reformatie kreeg de gemeentezang een belangrijke impuls. Psalmen en gezangen kwamen breed voor het voetlicht.

Zelf ben ik bezig met een boekje over Psalm 104, dat over enkele maanden zal verschijnen. Hoewel nog niet geheel af, leek het me toch aardig om de algemene inleiding bij de Psalmen die in dit boekje een plaats zal krijgen, hier te plaatsen op de Hervormingsdag. Een pleidooi voor een (her)waardering van de Psalmen, in school, kerk en gezin (naast alle andere mooie liederen die er uiteraard ook zijn en blijven!).