Home » 2018 » maart

Zuinig op de zondag!

images4-persgroep-net
Zojuist las ik in de Stentor over een in mijn ogen zeer zorgelijke ontwikkeling aangaande de zondagsrust. De winkelsluiting die we nu op zondag in ons dorp hebben is mij lief. Het schept ruimte voor ”ont-moeten” (níet-moeten, we moeten 6 dagen al genoeg).   Ont-moeten schept ruimte voor...
Continue reading »

Niet los verkrijgbaar

niet-los-verkrijgbaar1
In de eerste kroniek van mijn hand in het blad ‘Israël en de Kerk’ spelen zowel de Verenigde Naties als Utrecht een rol. Wat die twee al dan niet met elkaar te maken hebben? U leest het door hier te klikken.
Continue reading »