Home » Archive by category "Uncategorized"

Zuinig op de zondag!

images4-persgroep-net
Zojuist las ik in de Stentor over een in mijn ogen zeer zorgelijke ontwikkeling aangaande de zondagsrust. De winkelsluiting die we nu op zondag in ons dorp hebben is mij lief. Het schept ruimte voor ”ont-moeten” (níet-moeten, we moeten 6 dagen al genoeg).   Ont-moeten schept ruimte voor...
Continue reading »

Niet los verkrijgbaar

niet-los-verkrijgbaar1
In de eerste kroniek van mijn hand in het blad ‘Israël en de Kerk’ spelen zowel de Verenigde Naties als Utrecht een rol. Wat die twee al dan niet met elkaar te maken hebben? U leest het door hier te klikken.
Continue reading »

Israëls opties op de Westbank

westbank_art_png-210x300
Het CIDI (Centrum Informatie en Documentatie Israël) heeft een boeiende (gratis te downloaden) brochure uitgegeven. Het betreft een vertaling van een door Yaakov Amidror geschreven beknopte studie naar de opties voor Israël aangaande de vraag: hoe om te gaan met de Westbank? Yaakov Amidror was eerder werkzaam als...
Continue reading »

Wat heeft Kerst met Bluetooth te maken?

bluetoothlogo
In de Kerstnachtdienst kwam o.a. Bluetooth ter sprake. Dit systeem brengt verbinding aan tussen onze apparaten. Telefoons, koelkasten, garagedeuren, etc., je kunt van alles samen laten werken. Als je maar verbinding maakt. Het systeem Bluetooth is genoemd naar de Deense koning Harald Blauwtand (Bluetooth), die leefde in de...
Continue reading »

Bijdrage aan meningsvorming rond Jeruzalem

jeruzalem-muur
De afgelopen weken was er veel te doen rondom Jeruzalem. Er werd een VN-resolutie aangenomen door 151 landen (waaronder ook Nederland), waarin de wezenlijke historische, godsdienstige en nationale band tussen Israël en Jeruzalem met zijn heilige plaatsen (inclusief de Tempelberg) niet werd benoemd, maar waarin dit wel naar...
Continue reading »

Vergeving

refo500logo
  Wist u dat het woordje ‘vergeven’ alles te maken heeft met ‘weggeven’? In bijgaande column van mijn hand (verschenen in de Oprechte Dalfser Courant) leest u er meer over. Zie de volgende bladzijde. Door hier te klikken leest u de column. (Daarvoor dient u wel naar de...
Continue reading »

De kerk herschapen

Bron: Fragment titelpagina van 'Veertig gedichten van W.J. Lentink over de glorieuze toekomst van Israël en de kerk'.
Zowel op weg naar de Israëlzondag als naar de Reformatieherdenking, heb ik onlangs een overdenking geschreven in ons Nieuwleusens kerkblad. Deze meditatie gaat over de bittere noodzaak van een voortdurende hervorming (of beter: herschepping) van de kerk: dat deze oog krijgt (of houdt) voor zijn wortel: Israël. Aan...
Continue reading »